Erkenning, inschrijvingen en opleidingen

Accreditatie

In goede handen

Jaarlijks voldoe ik aan intervisie, bij- en nascholing volgens HBO-richtlijnen. Richtlijnen voor studies waaraan ik voldoe zijn voorgeschreven door mijn beroepsorganisatie Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT) niveau 5, in samenwerking met bepaalde normen van landelijke verzekeraars. Het CAT verplicht mij als therapeut tot het ontvangen van een visitatie: tijdens een visitatie wordt gekeken naar de gehele praktijkvoering. In 2017 is er een visitatie geweest in mijn praktijk en die is naar volle tevredenheid afgerond zonder aantekenpunten. De volgende visitatieronde vindt plaats in 2021.

Ik sta vermeld in het kwaliteit register bij RBCZ. Deze stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie voor beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen. Zij certificeren en registeren zorgverleners, zoals artsen en therapeuten op HBO-niveau. Total Health Academy is mijn 3-jarige opleiding instituut voor mijn therapeutische vorming. Waaruit mijn gevolgde studiereis naar Beijing een onderdeel van is geweest. Con Amore is mijn opleider voor gevolgde Medisch Basiskennis, volgens PLATO-normen.

Ik val als CAT-complementair therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Behandelingen kunnen worden vergoed mits u aanvullend bent verzekerd. Kijk uw polis na voor het verkrijgen van een eventuele gedeeltelijke vergoeding. Volgens richtlijnen van verzekeraars werk ik met de volgende prestatie codes:

  • 24103 Overige Oosterse Geneeswijzen
  • 24009 Reflexzone Therapie
  • 24105 Tui Na Behandeling

MAAK EEN AFSPRAAK

U bent welkom in mijn praktijk